top of page

WALES | CYMRU

ABOUT WALES ARTS INTERNATIONAL

 AM GELFYDDYDAU RHYNGWLADOL CYMRU

Wales Arts International is the international agency of the Arts Council of Wales. We provide advice and support to artists and arts organisations from Wales who work internationally. We are a contact point for international artists organisations and agencies working in or connecting with Wales. We work closely with Welsh Government in growing Wales' international cultural relations and brand.

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yw asiantaeth ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy'n gweithio'n rhyngwladol. Rydym yn bwynt cyswllt i artistiaid, sefydliadau ac asiantaethau rhyngwladol sy'n gweithio yng Nghymru neu sy'n cysylltu â hi. Rydym yn cyd-weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i dyfu perthnasoedd diwylliannol a brand Cymru yn rhyngwladol.

www.wai.org.uk

  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook

SHOWCASES | ARDDANGOSIADAU

Anchor 1

THE GENTLE GOOD LIVE AT TAFWYL

SHOWCASES

Gareth Bonello is a Welsh-speaking musician based in Cardiff who looks to draw on the language, poetry and traditional music of Wales to create modern folk songs. He performs under the moniker The Gentle Good.

Mae Gareth Bonello yn gerddor Cymraeg wedi'i leoli yng Nghaerdydd sy'n tynnu ar iaith fodern, barddoniaeth a cherddoriaeth draddodiadol Cymru i greu caneuon gwerin modern. Mae'n perfformio o dan yr enw The Gentle Good.

LISA JÊN (9BACH)

SHOWCASES

Lisa Jên Brown is an actor, singer, writer and songwriter from Bethesda, North Wales. Lisa is the main songwriter and composer for her band 9Bach, signed to Peter Gabriel ’s RealWorld Records and their second album 'Tincian' won Best Album at The BBC Radio 2 Folk Awards 2015. A pivotal point in Lisa's song-writing career was a collaboration with the first nation / indigenous Australian super group Black Arm Band.

Mae Lisa Jên Brown yn actor, cantores, awdur a chyfansoddwr caneuon o Fethesda, Gogledd Cymru. Lisa yw prif gyfansoddwr caneuon a chyfansoddwr ei band 9Bach, sydd wedi'i arwyddo i RealWorld Records Peter Gabriel ac enillodd eu hail albwm 'Tincian' yr Albwm Orau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 2015.Trobwynt yng ngyrfa ysgrifennu caneuon Lisa oedd cydweithrediad â Black Arm Band, y ‘super grŵp’ cenhedloedd cyntaf / brodorol o Awstralia.

N’FAMADY KOUYATÉ

N’famady Kouyate is a Balafon master and traditional drummer from Guinea, West Africa. The first balafon instrument was discovered by the King of Susu, Soumaoro Kanté (11th century of the Ancient African Empire), and it was given to the griot Bala Fassèké Kouyaté. The Kouyatés have been a significant family of storytellers for generations. N’famady is a direct descendant, and one of the stars of the succession of the Mandingue.

Mae N’famady Kouyaté yn gerddor ifanc dawnus o Guinea, sydd wedi’i leoli yng Nghymru. Prif offeryn N’famady yw’r balafon - seiloffon pren traddodiadol, sy’n gysegredig i ddiwylliant Gorllewin Affrica. Mae N’famady yn chwarae fel artist unigol a gyda band llawn o’r enw The Successors of the Mandingue – mae ei drefniannau’n gyfuniad o ddylanwadau jazz, pop a ffync Mandingue Affrica a Gorllewin Ewrop a ddarperir gan gasgliad o gerddorion. Yn 2019/20 cefnogodd Gruff Rhys ar daith ei albwm Pang!.

Anchor 2

PANELS | PANELI

MUSIC, INDIGENOUS LANGUAGES, GLOBAL EMERGENCIES AND ME |

CERDDORIAETH, IEITHOEDD BRODOROL, ARGYFYNGAU BYD-EANG A FI

In a discussion chaired Songlines editor Jo Frost, Lisa Jên of 9Bach (Wales), Gareth Bonello The Gentle Good (Wales), Brìghde Chaimbeul (Scotland) and ShoShona Kish (Canada) talk about colonisation, climate change, music and indigenous languages in the context of Covid-19, and look ahead to UNESCO International Decade of Indigenous Languages. Produced by Neuadd Ogwen and in association with Neuadd Ogwen’s new festival of indigenous languages, Gŵyl Mawr y Rhai Bychain, and the World Music Pan-Indigenous Network.

 

Mewn sgwrs wedi ei chadeirio gan Jo Frost, golygydd Songlines, mae Lisa Jên o 9Bach (Cymru), Gareth BonelloThe Gentle Good (Cymru), Brìghde Chaimbeul (Yr Alban) a ShoShona Kish (Canada) yn trafod coloneiddio, newid hinsawdd, cerddoriaeth a ieithoedd brodorol yng nghyd-destun Covid-19, ac yn edrych ymlaen tuag at Ddegawd Rhyngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO. Wedi’i gynhyrchu gan Neuadd Ogwen ac ar y cyd â gŵyl newydd ieithoedd brodorol Neuadd Ogwen, Gŵyl Mawr y Rhai Bychain, a’r Rhwydwaith Cerddoriaeth Gynhenid y Byd

WOMEX 18 | SHOSHONA KISH ACCEPTANCE SPEECH (PROFESSIONAL EXCELLENCE)

ShoShona Kish won the Professional Excellence Award at WOMEX 18. WOMEX 18 also saw the inaugural meeting of the World Music Pan-Indigenous Network and looked ahead to the UNESCO International Year of Indigenous Languages in 2019.

https://www.aimbookingagency.com/portfolio/items/shoshona-kish/

Anchor 3

MAP: WORLD MUSIC FESTIVALS IN WALES | GWYLIAU CERDDORIAETH BYD YNG NGHYMRU

Screen Shot 2020-10-19 at 16.02.32.png

Ahead of WOMEX19, we created a map which outlines all the world music festivals that take place in Wales. Find out more.

Fe wnaethom greu map o holl ŵyliau cerddoriaeth y byd sydd yng Nghymru ar gyfer WOMEX19. Darganfyddwch fwy.

ORGANISATIONS | SEFYDLIADAU

FOCUS WALES

www.focuswales.com

MWLDAN

mwldan.co.uk/

 

TRAC
trac.cymru

TY CERDD
www.tycerdd.org

 

NEUADD OGWEN
www.neuaddogwen.com

WALES MILLENNIUM CENTRE | CANOLFAN MILENIWM CYMRU

www.wmc.org.uk

bottom of page